Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg . Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg , és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az...