Ige és ima

Krisztus mondja: Halott voltam, de íme élek örökkön-örökké, és  nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Jelenések 1, 18

Istenünk, alázatosan kérünk, hogy segíts valóban imádkozni és ne csak mondatokat mondani egymás után. Csak a te Szentlelked tudja a szívünket igazi áhítatra, őszinte imádatra sarkallni.

Megvalljuk bűnbánattal, hogy mindig készek vagyunk az önmagunk imádtatására. Sokszor észre sem vesszük, milyen könnyen dicsekszünk, úgy hasonlítjuk össze magunkat másokkal, hogy különbnek tűnjünk. Olyan sokszor meglopjuk a te dicsőségedet. Szívesen beszélünk hőstetteinkről és elszenvedett sérelmeinkről, csakhogy rólunk legyen szó.

Könyörülj rajtunk és taníts meg minket ehelyett minél gyakrabban terád mutatni. A te nagy tetteidet felemlegetni, a benned való bizalomra segíteni másokat. Szeretnénk mi is egyre jobban bízni benned.

Ezzel a bizalommal borulunk le most szent színed előtt, és így könyörgünk ajándékokért. Olyan nagyon rád szorulunk, Istenünk!

Egyedül te tudsz nekünk adni feloldozást, bocsánatot, új kezdést. Egyedül te tudod megerősíteni hitünket, hogy komolyan vegyük mindazt, amit igédben kijelentettél, hogy merjünk építeni ígéreteidre. Egyedül te tudsz megszabadítani minket minden önzéstől, magunk féltésétől, és felszabadítani arra, hogy valóban egymásnak szolgáljunk.

Kérünk, végezd ezt az újjáteremtő, bensőnket egészen átformáló munkádat most is mindnyájunkban. Segíts, hogy ne hiába legyünk itt. Kérünk, ne üres szavak hangozzanak, hanem olyan ige, ami a te szádból származik, és aminek éppen ezért teremtő ereje van.

Tudjuk, hogy nem foltozgatni akarod az életünket, hanem alapjaiban újjáteremteni. Irányítsd a figyelmünket most az alapokra. Szentlelked világosítsa meg az értelmünket, s tegye késszé az akaratunkat, hogy engedjünk is neked. Olyan sok mindent hallottunk már, amiből semmi nem lett az életünkben. Olyan sok mindent tudunk, ami nem válik gyakorlattá.

Segíts most komolyan venni, amit mondasz. Hisszük, hogy minden szavad igaz, és te az életet kínálod nekünk. Az igazi, teljes, elvehetetlen örök életet. Hisszük, Úr Jézus, hogy a te beszéded lélek és élet. Így szólíts meg minket te magad most. Ámen

( Csri Kálmán)