Kezek

Isten megteremtette az embert és kezet adott neki.

Kezet adott arra, hogy építsen,

de az ember megtanult rombolni.

Kezet adott arra, hogy simogasson,

de az ember megtanult ütni.

Kezet adott arra, hogy vigasztaljon, és ő bánt.

Kezet adott arra, hogy adjon, és ő megtanult lopni.

Kezet adott arra, hogy hívjon, és az ember elutasítja magától a másikat.

 Kezet adott, hogy fölemeljen, és ő sokszor tétlen marad,

Kezet adott arra, hogy az életet óvja, és ő megtanult ölni.

Kezet adott arra, hogy imádkozzon,

és ő megtanult átkozni.

Ezért Isten adott Valakit, akinek a keze:

Simogat- vigasztal– ad– hív- fölemel-, áld.

DE a többi kéz átszegezte az Ő kezét.

Pilátus keze, a katonák keze a tanítványok keze, a mi kezünk, a te kezed, az én kezem.