Lélekemelő - a mélységnek is van haszna...

Bocsánatot kérek mindazoktól, akik naponta látogatnak el erre az oldalra, hiszen már napok óta nem írtam semmi újat. Remélem, azért a  régebbi írások, ajánlók, vagy az ÉNEKESKÖNYV mégis tudtak lelki értékeket közvetíteni számotokra. Csütörtöktől gyengélkedtem, bár valószínű, hogy nem volt túl komoly, - mert orvossal csak beszéltem, de nem látott. Én mégis úgy éltem meg embervoltom sebezhetőségét, hogy időm volt végiggondolni  mindent. 

- Naponta sok beteg ül a rendelőkben, szakorvosnál, feülvizsgálaton. Biztosan átfut mindenkin: nem ura a testének, az életének. Viszont hányan keresik az Urat, aki eltervezett és megalkotott minket? Hányan gondolnak arra, hogy ebben a testileg, lelkileg kiszolgáltatott, legyengült helyzetben sincsenek csak az orvosuk kezében? Számtalan ember olyan, mint az a versbeli cinege, aki " kapkod fűhöz, fához..."  Mindenféle kuruzslásnak és buta dolognak is bedől, mert kapaszkodót keres, remélni akar. Bárcsak sokakat térítene Istenünk felé egy- egy betegség, vagy nehezen oldható konfliktus. Mert Ő személyesen szeret minket és a legnagypobb mélységeinkben sem hagy magunkra.

Nekem most ismét megrázó élmény volt "testközelből" tapasztalni, tudatosítani, hogy Ő felettem áll, de azt is, hogy vannak, akik ebben a helyzetben szeretettel és Istenre tekintve tudnak vigaszt adni.

Előttem vannak komoly hívő emberek,- a gyülekezetből és baráti körömből is-  akik hisszú ideje súlyos vagy gyakran visszatérő betegségekkel küszködnek. Megkérdezhetnénk: nincs hitük? Dehogynem. Egy szép igét olvashatunk Pál apostoltól: Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. 2 Korintus 1, 5 Sőt Péter apostol is valami hasonlót ír: Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek. 1 Pt 4, 13 Emelett pedig az is igaz, hogy Isten nem próbál senkit erején felül. Mindennek rendelt ideje és értelme van. Ha az Úrra figyelünk, csendben és nyitott lélekkel, mi magunk is rájöhetünk erre. Nem feltétlenül fogja aez ujjongó örömünket adni, de megnyugtathat az a tudat: Ő tudja, mire van szükségünk még a lelkiekben. Sőt, mások türelmes, Istenre tekintő életünket bizonyságtételként vehetik.

Szóval: Bármi ér, necsak oldalra figyelj, hanem fölfele is!

Mai ajánlóm: Rejts most el- gyönyörű ének ez is!

http://www.youtube.com/watch?v=hn5Elge-sm8