Krisztus feltámadt! Krisztus valóban feltámadt!

A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: "Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia." Lukács 24,1-7 

A szatmárcsekei temetőben különös csónak alakú fejfákat láthatunk. Pontos magyarázat nincs erre a temetkezési jellegre, de arra igen, mit jelet az A B F R A vésés: A Boldog Feltámadás Reménye Alatt...

Kívánom szívből azt, hogy húsvét örömhíre adjon értelmet és célt életének. Mert a feltámadás bizonyos, de csak a Krisztusban elaludtak számára lesz boldog.