IMA MEGÚJULÁSÉRT

Holnap majd mesélek, ma azonban csak egy ima az énekeskönyvünkből.

Uram jöjj, és tedd lelkemet Lelked templomává.
Kereszteld meg tűzzel egész egyházadat, hogy
megszűnjön benne minden megoszlás, és úgy jelenjék meg
a világ előtt, mint igazságod oszlopa és alapja.
Add mindnyájunknak Szentlelked gyümölcseként
a testvéri szeretetet, az örömöt, a békét,
a türelmet, a jóakaratot, a hűséget.
Szentlelked szóljon szolgáid ajkával, amikor
igédet hirdetik itt és mindenütt.
Küldd el vigasztaló Szentlelkedet minden bajba
jutott embernek és a rosszakarat áldozatainak.
Őrizd meg gyűlölettől, háborútól a népeket
és vezetőiket.
Teremts Lelked erejével egyetértést.
Szentlélek, élet Ura és forrása.
Bölcsesség és értelem Lelke.
Tanács és erő Lelke.
Tudás és kegyelem Lelke.
Az Úr félelmének Lelke. Ámen.