Örömtenger 2.

Megújuló egyházról, munkatársakról, a szeretet útjairól...

Az örömtenger a magyar tenger partján kezdett formálódni. Nagyon jó volt megélni az egységet, az összetartozást, a küldetésünkről hasonlóan megfogalmazott gondolatokat. Aki aggodalmaskodik és sötét képeket fest evangélikus egyházunk jövőjéről, jöjjön csak a közelünkbe! Lehet, hogy ez most fenyegetően hangzik, de bátoítás akar lenni. Tudjuk, mi az erősségünk és észleljük az ügyetlen emberi próbálkozások hatásait is. Ezt jól érzékeltetik a legtöbbször elhangzott mondatok: Több időt kell eltölteni csendben, imádsággal, imádni Jézust, és terepet biztosítani Neki, hogy cselekdhessen. Nem nekünk kell építeni Isten országát. Isten országa Jézusban közöttünk van! A sok igyekezet után is átéljük a kudarcot, de közös imával olyan sok mindent érhetünk el! S ez mindannyiunknak lehetőség, hogy dolgainkba, életünkbe bevonjuk Jézust, aki képes békét adni, tisztánlátást munkálni, megerősíteni, és bűnt megbocsátani!

Sokan beszéltek jól működő munkatársi csoportól. Úgy hiszem, jó úton vagyunk mi is efelé. A diakóniai csoport tagjaival ugyanis tudunk mély dolgokról,  személyes, hitbeli kérdésekről beszélgetni, de szolgálatot is végezni. És ez az öröm hamadik oka. A konfirmációi ünnep és a családi nap meghívói 2 nap alatt eljutottak  a város több száz postaládájába. Magdi nénit megkérdeztem szerda este, hogy tényleg " kimentek " -e a meghvók. Ő ezt mondta: "Azt akartuk, hogy valami jóra gyere haza!" S pont ez az, ami annyira egybecsengett a lelkészkonferencián hallottakkal: a mi egyházközségünkben is átélhető a szeretet Istenünk iránt, egymás iránt, és a gyülekezettől távolabb élők iránt is. ( Nem mellékes szempont, hogy én is átélhetem a szeretet és megbecsülés jeleit! Köszönöm!) És itt bizony hozzá kell tennem Móricz Zsigmond soraihoz a Galata levélben található igét, mert amit most átélhetünk ebben a közös munkálkodásban és a közössg erejében, az nem elsősoban csak odaszánás, vagy szorgalom kérdése. Ez az áldás. Igen. A  Lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, szívesség, hűség, szelídség, mértékletesség. Gal 5, 22-23

Az Örömteger 3. holnap jön. Benne munkatársképzésről, lelkészi dilemmákról és megnyugtató püspöki szavakról lesz szó.