Az evangélikusság jelképe- Luther rózsa

 

illusztráció

Minden közösség életében összetartó erőt jelent a közös jelképek használata, hiszen azok térben és időben összekötik az embereket. Az evangélikusok legismertebb jelképe (logója) a Luther-rózsa. Ez eredetileg Luther személyes címere volt, amire leginkább óriási méretűvé duzzadt levelezése miatt volt szükség. Vitairatait, okmányait és leveleit, a kor szokásai szerint hitelesítette. Luther személyes címere még valamivel egyszerűbb volt a mai Luther-rózsánál: egy ötszirmú rózsa közepén szív volt látható, abban egy kereszt. 1530-ban ebből készült el a ma is ismert változat, amelyben a színeknek is nagy jelentősége van. Luther így írt a pecsét elkészítőjének:

"Mivel tudni akarja, hogy pecsétemet jól eltalálta-e, barátilag közlöm önnel elgondolásomat arra vonatkozólag, milyen legyen pecsétem, hogy az jellemezze teológiámat. A kereszt legyen az első, feketén, szívbe helyezve, ami természetes színű. Ezzel arra akarom magamat emlékeztetni, hogy a Megfeszítettben való hit üdvözít bennünket. Ugyanis csak akkor igazulunk meg, ha szívből hiszünk. Ez a szív fehér rózsa közepén legyen annak kifejezéséül, hogy a hit örömmel, vigasztalással és békességgel ajándékoz meg, és egyenesen egy fehér, üde rózsába helyez. Mivel nem olyan békesség és öröm ez, amilyent a világ ad, azért legyen a rózsa fehér, és ne piros. A fehér szín ugyanis a lelkek és angyalok színe. Ez a rózsa égszínkék mezőben legyen, mert az ilyen lelki és hitbeli öröm az eljövendő mennyei örömnek kezdete. A mező körül arany gyűrű legyen; jelezze, hogy ez a mennyei üdvösség örökké tart, és nincs vége soha; emellett értékesebb minden örömnél és vagyonnál, amint az arany a legnemesebb és legértékesebb fém."

A Luther rózsa, ez a szerte a világban ismert jelkép evangélikus templomokon és kiadványokon látható, de sokan hordják kitűzőként is.

Forrás: onlinehittan.hu