Lélek

 Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. János 4, 24

Hol lakik a lélek? A szívben vagy a gondolatokban? Van egyáltalán, vagy csak úgy hisszük? Nincs is lélek, csak elektromos impulzusok az idegsejtek között?- Azt hiszem gyakorlati, mindennapos megtapasztalásaink nem engedik ezt a nemes, lényegi valónkat csupán a mérhető fizikai valóság szintjén értelmezni. Egy szavunk is van: " lelketlen" az, aki ezt a belső meghatározottságot nem veszi tudomásul, és ennek megfelelően érzelemmentesen, lelki vetület nélkül, ridegen cselekszik.

Az ókori zsidók a szívet és a vesét gondolták lakelyéül. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait ( Zsid, 4, 12) Amikor a zsidókhoz írt újszövetségi levében ezt olvassuk, az azt jelenti, hogy Isten igéje lehatol a lelkünk valónk legmélyére. Ezért nem mindegy, hogy tápláljuk- e, karbantartjuk-e, mit talál ott Teremtőnk.

Egy kedves gyermekének jut eszembe:

"Kis szívem, kis szoba, nincsen lámpás benne,

oly sötét, mint az éj fényes hogyan lenne?

Arra jár a Király, ő gyújt tiszta lámpást,

szívembe világít, és ott vajon mit lát

Sok a szenny,a szemét a kicsi szobában,

szomorú a Király, amikor meglátja..."

Ha valaki Istent imádja, annak a legmélyebb valójából, mondhatnánk, tiszta szívből kell ezt tennie. Figyeljük meg, hogy az imádat szó, az Istenre vonatkozik, nem rendelhető egy finom étel, egy szeretett ember, vagy egy jó program mellé. Imádni csak Istent lehet, szabad, kell... S ezt nem lehet tenni kötelességtudatból, színelelve, vagy felvett viselkedésként. Istent szívből lehet csak imádni, vagy sehogysem. A Király belelát a kis szobába, az ige lehatol az ízek mélyéig.

Isten imádói lélekben és igazságban imádják Őt. Az igazság nem relatív, nem nézőpont kérdése. Az igazság maga Jézus, hiszen ő mondta magáról: " Én vagyok az út, az igazság és az élet ( Jn 14,6) Isten imádóinak tudatában kell lennük azzal, hogy az Úr nem félrevezethető és hogy nem csaphatják be saját magukat sem. Ő mindent tud. S ha valaki az Ő útjára lép, akkor el kell hagynia mindent, ami nem illik Isten imádatához- az igaztalan, hazug helyzetet, a bűnt, ami elhomályosít, és takargatnivaló. Az egyház, Krisztus népe nyílt sisakkal külzd a gonosz ellen- talén ez is szemet szúr mindazoknak, aki szeretnek a zavarosban halászni. Mindazáltal fontos, hogy Isten imádói magukon alkalmazzák először ezt a tételt, és ne feledjék- nem lehet rutin az Istenhez tartozásból- minden a szíven, a lelken áll. Azt nem csak táplálni kell, erősíteni, de tisztogatni is.

Mert annak a már idézett gyermekéneknek van még egy versszaka:

" Menj oda őhozzá, ogy Ő megtisztítson,

vérével megmosson, üdvösséget adjon."